top of page

KULTURGRAFIK

Kulturmiljöer främjar den enskilda människans känsla av trygghet och förankring i

tillvaron samt förståelse människor emellan. Kulturhistoriskt intressanta miljöer oavsett 

ålder bör uppmärksammas och tas tillvara. Alla har sin historia.

 

Kulturgrafik vill med olika former av dokumentationer lyfta fram vårt 

kulturarv,för att väcka ett intresse både för det lilla i vår närhet 

och för det stora som är mer tydligt och märkbart.

 

Vi på Kulturgrafik har olika bakgrunder såsom jurist och formgivare 

med en gemensam stark känsla för äldre hus och kulturmiljöer.

Egen utgivning - Bokuppdrag - Skyltprogram - Utställning - Dokumentation - Grafiskt material - Foto och illustration

bottom of page